1-10 / 28
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANORE008000.jpg.jpg
Ömer Abed Han'a giriş çıkışları gösteren İstanbul Polis Müdüriyeti Galata Merkez Memurluğu damgalı 1927 tarihli kayıt defteri - Register showing entries to and exits from Ömer Abed Han, dated to 1927, stamped by İstanbul Police Station Galata Police Department-1927
AHANORE037000.jpg.jpg
1922-1926 tarihleri arası gelir-gider defteri - Incomes and expenses book dated to the years between 1922 and 1926-1922; 1926
AHANORE020000.jpg.jpg
Abed ve Ömer Abed hanlarının kiracıları, kira bedellerini ve taksitleri gösteren kayıt defteri - Register showing Abed and Ömer Abed hans' tenants, their hires and installments-1926-03-10; 1927-08
AHANORE006001.jpg.jpg
Ömer Abed Han'ın zimmet ve matlup defteri - Register of Ömer Abed Han's debt and lien-1927; 1931
AHANODOC0019.jpg.jpgLemma Stanley Smith'in vekili Avukat Necmeddin Molla Bey tarafından Abdürrahman Abed Bey'e gönderilen mektup - Letter sent by Lemma Stanley Smith's lawyer Necmeddin Molla Bey to Abdürrahman Abed Bey-1928-11-29; 1931-10-10
AHANOD0001.jpg.jpg
Üstü açık ve kapalı terasların cephe çizimi ve planı - Facade drawing and plan of the open and covered terracesAram Kalfa1924-03-18
AHANODOC0075.jpg.jpgÖmer Abed Han ile ilgili 29.03.1950 tarihinde polis tarafından tutulan zabıt müsveddesi - Draft of the minute held by the police on Ömer Abed Han in March 29, 1950-1929-03-29
AHANODOC0077.jpg.jpg
Beyoğlu İkinci Katipliği tarafından onaylı, Mehmet Ali Abed ve kardeşlerinin vekili Avukat Burhanettin Tahsin tarafından hazırlanan hisse konulu belge - Document on shares prepared by Burhanettin Tahsin, lawyer of Mehmet Ali Abed and his brothers, and approved by the Beyoğlu Second Clerk's Office.-1925-07-15
AHANODOC0083.jpg.jpgMerhum Mehmet Ali Abed'in elinde bulunan Büyükada'da üç adet köşkün hissedarlığı üzerinden köşklerin satışı hakkında İstanbul Müdde-i Umumiliği Canib-i Âlisi'ne yazılan dilekçe - Petition written to the Istanbul High Public Prosecutor Office about the sale of the mansions over the shareholding of three mansions in Büyükada, owned bt the late Mehmet Ali Abed-1928-11-02
AHANODOC0082.jpg.jpg
Adalar Sulh Mahkemesi'nden aleyhe çıkan karardan sonra temyize gönderilen davanın reddedildiğine dair belge - Document stating that after the adverse verdict passed by the Islands Court of First Instance, the appeal was dismissed-1927-12-14
1-10 / 28