Fabiato
Fabiato ailesinin Büyükada'daki yaşantısını günlük olaylarla beraber tasvir eden arşiv, çoğunlukla 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmekle beraber 1851’e kadar uzanan dokümanlardan oluşur. Evde ne yendiği, kiralanan evlerin nasıl düzenlendiği, bahçeye ne kadar para harcandığı, mobilya envanteri, aile mensuplarına ait mal ve ticari mülkiyet kiracılarına ilişkin bu kayıtlar, Levanten bir ailenin Osmanlı dönemi sonu ile Cumhuriyet dönemi başındaki sosyal ve ekonomik aktivitelerini aktarır.