Pluralism and its Cultural Expressions Institutions of Civil Society: 1, museums
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG678.pdf1.47 MBAdobe PDF
Başlık
Pluralism and its Cultural Expressions Institutions of Civil Society: 1, museums
Tanım
Rockefeller Vakfı ve Khan Kültür Vakfı tarafından desteklenen toplantının raporu - Report of a meeting sponsored by The Rockefeller Foundation and The Aga Khan Trust for Culture
Yayın Tarihi
1993-05-13
1993-05-14
Dil
İngilizce
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193789
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAG678
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.