Günümüz Sanatçıları
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG1223001.jpg1.23 MBJPEG
Başlık
Günümüz Sanatçıları
Yazar/Üreten
Ayla Ersoy
Tanım
“Günümüz Sanatçıları 4. İstanbul Sergisi” hakkında - About “Contemporary Artists 4th Isanbul Exhibition”
Yayın Tarihi
1983-07-22
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193750
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAG1223
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.