Yaratıcı kadın, başkaldırmalı
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG1071001.jpg1.62 MBJPEG
Başlık
Yaratıcı kadın, başkaldırmalı
Tanım
Kadın sanatçılar hakkında söyleşi - Conversation about women artists
Yayın Tarihi
1991-03-31
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193688
Koleksiyonlar
Tür
Kod
ATAG1071
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.