İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nden Prof. Kemal İskender'in Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'ne yolladığı mektup - Letter sent from Prof. Kemal İskender (from Istanbul Painting and Sculpture Museum) to the Istanbul Painting and Sculpture Museums Assocation
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG308001.jpg1,001.35 KBJPEG
Başlık
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nden Prof. Kemal İskender'in Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'ne yolladığı mektup - Letter sent from Prof. Kemal İskender (from Istanbul Painting and Sculpture Museum) to the Istanbul Painting and Sculpture Museums Assocation
Tanım
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Esbank'ın yayımlayacağı ve Tomur Atagök'ün hazırlayacağı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi kataloğu hakkında - About Istanbul Painting and Sculpture Museum catalog to be published by Istanbul Painting and Sculpture Museums Association and Esbank under Tomur Atagök's editorship
Yayın Tarihi
1994-07-22
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193550
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG308
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.