Yürür Evi Tadilat Projesi: Çizimler - Yürür House Renovation Project: Drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPAYD001.jpg759.33 KBJPEG
Başlık
Yürür Evi Tadilat Projesi: Çizimler - Yürür House Renovation Project: Drawings
Tanım
Çatı müştemilatı rölöve planı (Ölçek: 1/50) - Roof annex survey plan (Scale: 1/50)
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193226
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21 - 29,7 cm, Kağıt üzerine baskı - Print on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TEGPAYD001
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.