Cumhuriyet Gazetesi Binası Mekân Düzenleme Önerileri: Yerleşim Rölövesi - Cumhuriyet Newspaper Office Building Spatial Organization Proposals: Layout Survey
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPCGD002001.jpg7.73 MBJPEG
TEGPCGD002002.jpg6.96 MBJPEG
TEGPCGD002003.jpg6.38 MBJPEG
TEGPCGD002004.jpg6.98 MBJPEG
TEGPCGD002005.jpg5.35 MBJPEG
TEGPCGD002006.jpg5.57 MBJPEG
Başlık
Cumhuriyet Gazetesi Binası Mekân Düzenleme Önerileri: Yerleşim Rölövesi - Cumhuriyet Newspaper Office Building Spatial Organization Proposals: Layout Survey
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Kat planları, çatı planı, kesitler (Ölçek: 1/100) - Floor plans, roof plan, sections (Scale: 1/100)
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193211
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
97,8 - 67 cm; 101 - 67,2 cm; 101,1 - 66,2 cm; 101,1 - 67 cm; 101,1 - 62 cm; 81,8 - 66,5 cm, Kağıt üzerine baskı, elyazısı - Print on paper, handwriting
Doküman Sayısı
6
Kod
TEGPCGD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.