Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından Başkanlık Yüksek Makamı'na gönderilen resmi yazı - Official letter sent form Directorate of Accounting to Mayoralty High Office
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANBDOC064001.jpg1.64 MBJPEG
AHANBDOC064002.jpg1.6 MBJPEG
Başlık
Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından Başkanlık Yüksek Makamı'na gönderilen resmi yazı - Official letter sent form Directorate of Accounting to Mayoralty High Office
Tanım
Borsa Han'da bulunan kiracıların tahliyesi ile ilgili resmi yazı - Official letter about the relocation of tenants in Borsa Han
Yayın Tarihi
1950-07-17
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192216
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,5-28,5 cm; 22,3-28,7 cm, El yazısı, Daktilo yazısı - Handwriting, Typewriting
Doküman Sayısı
2
Kod
AHANBDOC064
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.