İstanbul Belediyesi İstimlak Müdürü Kâzım Kuyaş tarafından Riyaset Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Expropriation Kazım Kuyaş to Mayoralty High Office
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANBDOC053.jpg1.27 MBJPEG
Başlık
İstanbul Belediyesi İstimlak Müdürü Kâzım Kuyaş tarafından Riyaset Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Expropriation Kazım Kuyaş to Mayoralty High Office
Yazar/Üreten
Kâzım Kuyaş
Tanım
Borsa Han'ın yıkılması ile ilgili dilekçe - Petition about Borsa Han's demolition
Yayın Tarihi
1950-07-27
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192205
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
14,5-20,7 cm, El yazısı, Daktilo yazısı - Handwriting, Typewriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AHANBDOC053
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.