Beyoğlu 1. Mıntıka Tapu Sicil Muhafızı M. Şekip Yalçınalp tarafından İstanbul Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçeler - Petitions sent by Beyoğlu 1st District Land Registrar M. Şekip Yalçınalp to İstanbul Municipality Directorate of Real Estate and Expropriation
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANBDOC048001.jpg1,009.37 KBJPEG
AHANBDOC048002.jpg1.55 MBJPEG
Başlık
Beyoğlu 1. Mıntıka Tapu Sicil Muhafızı M. Şekip Yalçınalp tarafından İstanbul Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçeler - Petitions sent by Beyoğlu 1st District Land Registrar M. Şekip Yalçınalp to İstanbul Municipality Directorate of Real Estate and Expropriation
Yazar/Üreten
M. Şekip Yalçınalp
Tanım
Borsa Han'ın üzerindeki hacizlerle ilgili dilekçe - Petition about the impoundments on Borsa Han
Yayın Tarihi
1953-03-24
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192200
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,7-19,6 cm; 19,2-27,1 cm, Daktilo yazısı - Typewriting
Doküman Sayısı
2
Kod
AHANBDOC048
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.