Borsa Han'ın istimlakı ile ilgili İstanbul Genel Meclisi'nden çıkan 6118 sayılı karar - Decision of İstanbul General Assembly Regarding the expropriation of Borsa Han, no. 6118
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANBDOC012001.jpg2.3 MBJPEG
AHANBDOC012002.jpg2.19 MBJPEG
AHANBDOC012003.jpg2.39 MBJPEG
Başlık
Borsa Han'ın istimlakı ile ilgili İstanbul Genel Meclisi'nden çıkan 6118 sayılı karar - Decision of İstanbul General Assembly Regarding the expropriation of Borsa Han, no. 6118
Tanım
İmâr Müdürlüğü'nün Borsa Han'ın yıkılması için verdiği teklifin İstanbul Genel Meclisi tarafından uygun görüldüğünü belirtilmiştir. - The article states that the offer made by the Reconstruction Directorate to demolish Borsa Han has been seen fit by the İstanbul General Assembly.
Yayın Tarihi
1948-06-29
1948-07-08
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192159
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20.5-29 cm, El yazısı, Daktilo yazısı - Handwriting, Typewriting
Doküman Sayısı
3
Kod
AHANBDOC012
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.