Alpan Villası: Avan Proje 1 - The Alpan Villa: Design Project 1
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPAVD002001.jpg1.98 MBJPEG
TEGPAVD002002.jpg2.16 MBJPEG
TEGPAVD002003.jpg2.03 MBJPEG
TEGPAVD002004.jpg1.99 MBJPEG
TEGPAVD002005.jpg2.03 MBJPEG
Başlık
Alpan Villası: Avan Proje 1 - The Alpan Villa: Design Project 1
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Kat planları, kesit ve görünüşler - Floor plans, section and elevations
Dil
Türkçe
Kapsam
Gaziköy
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192133
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
40,7 - 45,2 cm; 40,1 - 44,7 cm; 40,1 - 45,1 cm; 39,9 - 45,2 cm; 40,1 - 45,3 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink
Doküman Sayısı
5
Kod
TEGPAVD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.