Altınbüken Mücevher Mağazası Tadilat Projesi: Çizimler - Altınbüken Jewelry Store Renovation Project: Drawings
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPABMD002001.jpg6.2 MBJPEG
TEGPABMD002002.jpg3.87 MBJPEG
TEGPABMD002003.jpg2.88 MBJPEG
TEGPABMD002004.jpg2.95 MBJPEG
TEGPABMD002005.jpg5.32 MBJPEG
Başlık
Altınbüken Mücevher Mağazası Tadilat Projesi: Çizimler - Altınbüken Jewelry Store Renovation Project: Drawings
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Genel yerleşim planları ve görünüşler, satış köşesi plan, kesit ve görünüşü (Ölçek:1/20), detaylar (Ölçek:1/1) - General layout plans and elevations, sales counter plan, section and elevation (Scale:1/20), details (Scale:1/1)
Dil
Türkçe
Kapsam
Adana
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192125
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
99,5 - 69,8 cm; 77,6 - 56,5 cm; 63,7 - 45,3 cm; 50 - 60,1 cm; 108,7 - 59,5 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink and pencil
Doküman Sayısı
5
Kod
TEGPABMD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.