Ambarlı'da bir Apart Otel: Çalışmalar - Apart Hotel in Ambarlı: Drafts
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPAAD002001.jpg1.59 MBJPEG
TEGPAAD002002.jpg4.48 MBJPEG
TEGPAAD002002A.jpg4.28 MBJPEG
TEGPAAD002003.jpg3.74 MBJPEG
TEGPAAD002004.jpg2.82 MBJPEG
TEGPAAD002004A.jpg1.89 MBJPEG
TEGPAAD002005.jpg3.24 MBJPEG
TEGPAAD002006.jpg2.52 MBJPEG
TEGPAAD002007.jpg3.05 MBJPEG
TEGPAAD002008.jpg3.04 MBJPEG
TEGPAAD002009.jpg3.66 MBJPEG
TEGPAAD002010.jpg3.36 MBJPEG
TEGPAAD002011.jpg2.96 MBJPEG
TEGPAAD002012.jpg1.75 MBJPEG
Başlık
Ambarlı'da bir Apart Otel: Çalışmalar - Apart Hotel in Ambarlı: Drafts
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Eşyükselti haritası (Ölçek: 1/500), vaziyet planları, kesitler, planlar - Contour map (Scale: 1/500), site plans, sections, plans
Not
TEGPAA002002'nin arka sayfasına "Fikret Gazioğlu Ambarlı eskizleri", TEGPAA002004'ün arka sayfasına "Gazioğlu ilk etüdler", notları bulunmaktadır. - Notes "Fikret Gazioğlu Ambarlı sketches" on the back page of TEGPAA002002 and "Gazioğlu first studies" on the back page of TEGPAA002004 were jotted.
Dil
Türkçe
Kapsam
Ambarlı
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192122
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
31,4 - 42 cm; 99,3 - 65 cm; 109,1 - 31,5 cm; 83,2 - 32,5 cm; 99,6 - 32,5 cm; 69,7 - 36 cm; 70 - 50,1 cm; 99,7 - 33 cm; 99,7 - 51,8 cm; 64,7 - 48,2 cm; 69,5 - 50 cm; 52,6 - 32,2 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem ile el yazısı, eskiz kağıdı üzerine mürekkep ve kurşun kalem ile el yazısı, kağıt üzerine mürekkep ve kurşun kalem ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink and pencil, handwriting on paper with ink and pencil
Doküman Sayısı
14
Kod
TEGPAAD002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.