"XXXVI. Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Salonları, Ankara, 1975
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG1189001.jpg964.67 KBJPEG
Başlık
"XXXVI. Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Salonları, Ankara, 1975
Yayın Tarihi
1975-05-02
Dil
Türkçe
Konular
Nuri Abaç, Altan Adalı, Güngör Akalan, Bahattin Akay, Halil Akdeniz, Hasan Akın, Naile Akıncı, Nejat Akkan, Malik Aksel, Nevabahar Aksoy, Tülin Akşin, Nihat Akyunak, Muhammet Alagöz, Erdal Alantar, İsmail Alca, Necla Alp, Özdemir Altan, İsmail Altınok, Oktay Anılanmert, Gökhan Anlağan, Fethi Arda, Şemsettin Arel, Ayşe Birsen Arslan, Numan Arslan, Mustafa Aslıer, Kadir Ata, Mustafa Ata, Tomur Atagök, Turgut Atalay, Reşat Atalık, Cavit Atmaca, Rıza Şentuna Avcıgil, Mustafa Ayaz, Berrin Aydın, Ramiz Aydın, Canip Bakır, Muammer Bakır, Ferruh Başağa, Filiz Başaran, Feriha Belgül, Nurullah Berk, Şadan Bezeyiş, Şeref Bigalı, Hüseyin Bilgin, Cemal Bingöl, İbrahim Bozkuş, Cihat Burak, Şefik Bursalı, M. Zahit Büyükişleyen, Ali Candaş, Fikri Cantürk, Lütfu Gülcüoğlu, Gülşen Çalıkcan, Nuri Çalışkan, Mustafa Çerçi, Orhan Çetinkaya, İbrahim Çiftçioğlu, Adnan Çoker, Canan Çoker, Sadettin Çulan, Ali Demir, Ceval Demir, Yılmaz Demirdağ, Yüksel Demiralp, İlhami Demirci, Cevad Dereli, Haydar Durmuş, Nazlı Ecevit, Gülsün Erbil, Basri Erdem, Şükrü Erdiren, Neşe Erdok, Dinçer Erimez, Necla Erk, Nebahat Erkekli, Şahin Erkoçak, Cevad Erkul, Nuran Eruysal, Veysel Erüstün, Nurten Eryılmaz, Mustafa Esirkuş, Erol Eti, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Ragıp Gökcan, Can Göknil, Türkan Göksan, Zeynep Göle, Hamit Görele, Mehmet Güler, Mehmet Güleryüz, Cafer Gümüş, Lütfü Günay, Veysel Günay, Aslan Gündaş, Nedim Günsür, Cahit Güraydın, Sevil Gürler, Altan Gürman, İhsan Ayfer Gürol, Alev Gürseler, Cemal Güvenç, Hilmi İbiş, Mürşide İçmeli, Hasan İlday, Sevim İnaltong, Ergin İnan, Hmaza İnanç, Balkan Naci İslimyeli, Nüzhet İslimyeli, Asım İşler, Naciye İzbul, Özer Kabaş, Necdet Kalay, Arif Kaptan, Hasan Kaptan, Mustafa Karabay, Duran Karaca, Gençay Kasapçı, Hasan Kavruk, Fethi Kayaalp, Orhan Kaymakcan, Şengül Kaynak, İsmail Kaysudu, Kayıhan Keskinok, Zeki Kıral, Hüsamettin Koçan, Aleattin Koçak, Cahit Koççoban, R. Müşerref Köktürk, Nüzhet Kutluğ, Bihrat Mavitan, Vedat Mavitan, Şükran Metin, Ülker Muncuk, Erdoğan Munis, Haldun Naziker, Hikmet Onat, Adnan Onbaşıoğlu, Osman Zeki Oral, Aydemir Ökmen, Ahmet Ökten, İbrahim Örs, Necla Özbay, Münip Özben, M. Yalçın Özel, Söbütay Özer, Işıl Özışık, Cihangir Vefa Öztürk, Hüseyin Parıltan, Orhan Peker, Mehmet Pesen, Günay Sağun, Kristin Saleri, Feridun Saraçoğlu, Mukaddes Saran, Ümit Sarıaslan, Leyla Gamsız Saptürk, Muhittin Selamet, Tülin Serpen, Talip Sezer, Suna Solakoğlu, Gülseren Südor, Fahri Sümer, Ayten Sürür, Hülya Şanverdi, Muammer Şener, S. Nilgün Şenkök, Mehmet Tabanlıoğlu, YusufTaktak, Nihat Tandoğan, Leman Tantuğ, Bedia Taran, SelahattinTaran, Süleyman Selim Tekcan, Burhan Temel, Nuri Temizsoylu, Aslı Titiz, Ünsal Toker, Sami Tuğay, Altan Tuncay, Noyan Turunç, Celal Tutant, Fevzi Tüfekçi, Berna Türemen, Remzi Türemen, Bahar Utkular, Mehmet Uyanık, Murat Uygun, Burhan Uygun, Mehmet Uzel, Dilek Üçler, Eşref Üren, Halis Üstündağ, Ertan Yalçın, Feyyaz Yaman, Mehmet Yücetürk, Dilek Zadil, Ayşe Müfide Aksoy, Koray Ariş, Feyyaz Arıkan, Ayşen Atamer, Kadrünisa Aydemir, Erdinç Bakla, Fethi Başak, Zerrin Bölükbaşı, Hamiye Çolakoğlu, Niyazi Dedeoğlu, Mete Demirbaş, Metin Ekiz, Basri Erdem, Nebahat Erkekli, Yaşar Sami Gökgöz, Mustafa Gökkaya, Metin Haseki, Güney Haştemoğlu, Abdurrahman Kaplan, Hakkı Karayiğitoğlu, Zeki Karcıoğlu, Ali Suat Kızıltuğ, Oktay Kutluğ, Edip Perili, Turgut Pura, Hasan Safkan, Türkan Tangör, Halük Tezonar, Seyhun Topuz, Mustafa Tunçalp, Nihal Tüfekçi, Işık Tüzüner, Mehmet Uyanık, Kenan Yonguç, Rıfkı Danışman, Kültür Bakanlığı, 36. Devlet Resim ve Heykel Sergisi
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192026
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG1189
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.