1-10 / 18
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCTAKD0006.jpg.jpgUluslararası Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - International Taksim Square Urban Planning Competition Project / Pafta 6, Otobüs durakları ve yeraltı otoparkları kat planları - Plate 6, Plans of levels of bus station and underground car parkMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0004.jpg.jpgUluslararası Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - International Taksim Square Urban Planning Competition Project / Pafta 4, kesitler - Plate 4, sections, s:1/500Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0016.jpg.jpg
Urban Context, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - Urban Context, Taksim Square Urban Planning Competition Project / Tasarım diyagramları - Design diagramsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0011.jpg.jpg
Urban Context, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - Urban Context, Taksim Square Urban Planning Competition Project / Vaziyet planları - Site plansMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0007.jpg.jpgUluslararası Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - International Taksim Square Urban Planning Competition Project / Pafta 7, 80.00 kotu planı, plan perspektifleri - Plate 7, Level 80.00 plan and plan perspectives, s:1/500Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0002.jpg.jpgUluslararası Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - International Taksim Square Urban Planning Competition Project / Pafta 2, Vaziyet planları, arazi kesiti, detaylar - Plate 2, Site plans, site section and details, s:1/1000, 1/200, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0015.jpg.jpg
Urban Context, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - Urban Context, Taksim Square Urban Planning Competition Project / Kesitler - SectionsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0018.jpg.jpg
Urban Context, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - Urban Context, Taksim Square Urban Planning Competition Project / Kent mobilyaları - Urban furnituresMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0005.jpg.jpgUluslararası Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - International Taksim Square Urban Planning Competition Project / Pafta 5, 89.00, 96.00, 103.00, 110.00 kotları planları, kültür aksından perspektifler - Plate 5, Plans of levels 89.00, 96.00, 103.00, 110.00, perspectives from cultural axis, s:1/500Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
TABCTAKD0001.jpg.jpgUluslararası Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Projesi - International Taksim Square Urban Planning Competition Project / Pafta 1, Yakın Çevre İlişkileri - Plate 1, Relations of SurroundingsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Can Çinici-
1-10 / 18
  • 1
  • 2