İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Belkıs Mutlu'nun Erol Eti'ye yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Erol Eti
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG433.jpg1.15 MBJPEG
Başlık
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Belkıs Mutlu'nun Erol Eti'ye yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Erol Eti
Tanım
Erol Eti'nin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne bağışladığı "Kompozisyon" işi hakkında - About the work titled "Composition" donated by Erol Eti to the Istanbul Painting and Sculpture Museum
Yayın Tarihi
1984-02-23
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191613
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG433
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.