Tomur Atagök'ün Cengiz Bektaş'a yolladığı Mete Caddesi'nde (Taksim) kurulması planlanan İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi ile ilgili yapı bilgisi - Architectural information sent from Tomur Atagök to Cengiz Bektaş regarding Istanbul Contemporary Art Museum intended to be founded in Mete Caddesi (Taksim)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG057001.jpg1,003.57 KBJPEG
ATAG057002.jpg936.12 KBJPEG
ATAG057003.jpg936.2 KBJPEG
Başlık
Tomur Atagök'ün Cengiz Bektaş'a yolladığı Mete Caddesi'nde (Taksim) kurulması planlanan İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi ile ilgili yapı bilgisi - Architectural information sent from Tomur Atagök to Cengiz Bektaş regarding Istanbul Contemporary Art Museum intended to be founded in Mete Caddesi (Taksim)
Not
İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi daha sonra İstanbul Modern Sanatlar Müzesi olarak değişmiştir -Changed its name from İstanbul Contemporary Art Museum to Istanbul Modern Art Museum
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191519
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
3
Kod
ATAG057
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.