Bedri Baykam'ın kurulması planlanan İstanbul Modern Sanatlar Müzesi ile ilgili metni - Text by Bedri Baykam about Istanbul Modern Arts Museum intended to be founded
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG050001.jpg1,022.79 KBJPEG
ATAG050002.jpg1.01 MBJPEG
Başlık
Bedri Baykam'ın kurulması planlanan İstanbul Modern Sanatlar Müzesi ile ilgili metni - Text by Bedri Baykam about Istanbul Modern Arts Museum intended to be founded
Yazar/Üreten
Bedri Baykam
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191512
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
2
Kod
ATAG050
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.