İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi için belirlenen arazi ve bina önerileri - Area and building suggestions for Istanbul Contemporary Art Museum
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG048001.jpg1.08 MBJPEG
Başlık
İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi için belirlenen arazi ve bina önerileri - Area and building suggestions for Istanbul Contemporary Art Museum
Yazar/Üreten
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
Tanım
Öneriler: MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi çevresi, Atatürk Kitaplığı çevresi, Sultanahmet (eski cezaevi) - Recommendaditons: MSU Istanbul Painting and Sculpture Museum surrounding area, Atatürk Library surrounding are, Sultanahmet (old prison)
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191510
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG048
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.