İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Modern Sanatlar Müzesi çalışma grubuna yazdığı teşekkür metni - Letter of thanks written by Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality) for the Modern Art Museum's working team
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG043001.jpg1.02 MBJPEG
Başlık
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Modern Sanatlar Müzesi çalışma grubuna yazdığı teşekkür metni - Letter of thanks written by Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality) for the Modern Art Museum's working team
Tanım
Mete Caddesi'nde Taksim Gezi Oteli yanındaki alanda kurulması planlanan İstanbul Modern Sanat Müzesi hakkında - About İstanbul Modern Art Museum intended to be founded in Mete Caddesi near Taksim Gezi Otel
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191505
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG043
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.