İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Tomur Atagök'e yolladığı teşekkür mektubu (1990) - Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Nurettin Sözen's letter of thanks to Tomur Atagök (1990)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG041001.jpg1.06 MBJPEG
Başlık
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Tomur Atagök'e yolladığı teşekkür mektubu (1990) - Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Nurettin Sözen's letter of thanks to Tomur Atagök (1990)
Tanım
Atagök'ün Modern Sanat Müzesi toplantısına katılımı ve yakın ilgisi için teşekkür ettiği mektup - Letter of thanks for Atagök’s interest and attendance to the meeting for Modern Art Museum
Yayın Tarihi
1990
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191503
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG041
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.