İstanbul İli Özel İdare Müdürlüğü Beyoğlu Tahakkuk Şefi Cemalettin Eser tarafından İstanbul Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Special Provincial Administration Directorate Beyoğlu Accural Chief Cemalettin Eser to İstanbul Municipality Directorate of Real Estate and Expropriation
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANBDOC143.jpg752.77 kBJPEG
Başlık
İstanbul İli Özel İdare Müdürlüğü Beyoğlu Tahakkuk Şefi Cemalettin Eser tarafından İstanbul Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Special Provincial Administration Directorate Beyoğlu Accural Chief Cemalettin Eser to İstanbul Municipality Directorate of Real Estate and Expropriation
Yazar/Üreten
Cemalettin Eser
Yayın Tarihi
1974-05-29
Dil
Türkçe
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191389
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,8-14 cm, Daktilo yazısı - Typewriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AHANBDOC143
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.