Güney Fransa'da Hidroelektrik Santralı İdare Yapıları: Perspektif - Hydroelectric Power Plant Administrative Buildings in Southern France: Perspective view
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPFBPD001.jpg11.13 MBJPEG
Başlık
Güney Fransa'da Hidroelektrik Santralı İdare Yapıları: Perspektif - Hydroelectric Power Plant Administrative Buildings in Southern France: Perspective view
Yazar/Üreten
MM. H. Delacroix - J. P. Courcoux - R. Auchapt Architectes
Tanım
Perspektif görünüm - Perspective view
Dil
Fransızca
Kapsam
Fransa - France
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191243
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
167,1 - 92,2 cm, Ozalit kopya - Blueprint copy, Handwriting on paper - Kağıt üzerine elyazısı
Doküman Sayısı
1
Kod
TEGPFBPD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
MM. H. Delacroix – J. P. Courcoux - R. Auchapt Architectes
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.