Paris'te Ofis Yapısı: Ruhsat Projesi - Office Building in Paris: Building Permit Project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPOBPD001.jpg14.19 MBJPEG
Başlık
Paris'te Ofis Yapısı: Ruhsat Projesi - Office Building in Paris: Building Permit Project
Yazar/Üreten
MM. H. Delacroix – J. P. Courcoux - R. Auchapt Architectes
Tanım
Bastille Bulvarı'ndan görünüş, kesit (Ölçek: 1/100), perspektif görünüm - Elevation from the Bastille Boulvard, section (Scale: 1/100)
Yayın Tarihi
1965-12-22
Dil
Fransızca
Kapsam
Paris, 1965
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191242
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
167,2 - 108,6 cm, Kağıt üzerine elyazısı, ozalit kopya - Handwriting on paper, blueprint copy
Doküman Sayısı
1
Kod
TEGPOBPD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
MM. H. Delacroix – J. P. Courcoux - R. Auchapt Architectes
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.