Güler Wade Evi Renovasyonu: Rölöve Projesi - Renovation of Güler Wade House: Survey Project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPGWD001001.jpg1.65 MBJPEG
TEGPGWD001002.jpg1.63 MBJPEG
TEGPGWD001003.jpg1.54 MBJPEG
Başlık
Güler Wade Evi Renovasyonu: Rölöve Projesi - Renovation of Güler Wade House: Survey Project
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Zemin kat rölöve planı, birinci kat rölöve planı, cephe rörlöveleri (Ölçek: 1/50) - Ground floor survey plan, first floor survey plan, elevation surveys (Scale: 1/50)
Dil
Türkçe
Kapsam
Bebek
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191234
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
39,4 - 32,3 cm; 39,6 - 32,2 cm; 43,3 - 32,8 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink
Doküman Sayısı
3
Kod
TEGPGWD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.