Kocaeli Anıtpark: Teklif Dosyası - Kocaeli Anıtpark: Proposal Folder
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPANPD001001.jpg3.72 MBJPEG
TEGPANPD001002.jpg13.72 MBJPEG
TEGPANPD001003.jpg2.98 MBJPEG
TEGPANPD001004.jpg2.8 MBJPEG
TEGPANPD001005.jpg4 MBJPEG
Başlık
Kocaeli Anıtpark: Teklif Dosyası - Kocaeli Anıtpark: Proposal Folder
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören, Heykeltraş - Sculptor: Ali Teoman Germaner (Aloş)
Tanım
Kapak, Cengiz Topel Caddesi'nden görünüş, vaziyet planı (Ölçek: 1/500), zamanlama çizelgesi, teklif mektubu - Cover, elevation from Cengiz Topel Street, site plan (Scale: 1/500), timesheet, proposal form
Dil
Türkçe
Kapsam
Kocaeli
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191226
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
49,5 - 62,3 cm; 151,7 - 42,8 cm; 57 - 43,7 cm; 58,8 - 47,6 cm; 58,8 - 49,2 cm, Karton üzerine mürekkep ile el yazısı, kağıt üzerine baskı - Handwriting on cardboard with ink, print on paper
Doküman Sayısı
5
Kod
TEGPANPD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören, Ali Teoman Germaner (Aloş)
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.