Koray Ariş Villası Ek Binası: Uygulama Projesi - The Koray Ariş Villa Additional Building: Construction Project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPKAVD001001.jpg5.27 MBJPEG
TEGPKAVD001002.jpg4.8 MBJPEG
TEGPKAVD001003.jpg4 MBJPEG
Başlık
Koray Ariş Villası Ek Binası: Uygulama Projesi - The Koray Ariş Villa Additional Building: Construction Project
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Konum planı (Ölçek: 1/1000), plan, kesit, görünüşler (Ölçek: 1/50), sistem detayı (Ölçek: 1/20) - Key plan (Scale: 1/1000), plans, sections, elevations (Scale: 1/50), system detail (Scale: 1/20)
Not
Uygulanmamış proje - Unbuilt project
Yayın Tarihi
1997-08-15
Dil
Türkçe
Kapsam
Çatalca, 1997
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191195
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
59,7 - 48,3 cm; 87,6 - 47,8 cm; 67,8 - 48,2 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink
Doküman Sayısı
3
Kod
TEGPKAVD001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.