Yeşil Kafe, Bar, Restoran: Büfe Uygulama Projesi - Yeşil Cafe, Bar, Restaurant: Kiosk Construction Project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TEGPBYD002.jpg1.88 MBJPEG
Başlık
Yeşil Kafe, Bar, Restoran: Büfe Uygulama Projesi - Yeşil Cafe, Bar, Restaurant: Kiosk Construction Project
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Erkal Güngören
Tanım
Plan, kesit, ön görünüş (Ölçek 1/50), konum planı - Plan, section, front elevation (Scale: 1/50), key plan
Yayın Tarihi
1993-11-15
Dil
Türkçe
Kapsam
Bakırköy, 1993
Konular
Fiziksel Yeri
Güngören Ailesi - Güngören Family
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191162
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
48 - 30,4 cm, Aydınger kağıdı üzerine mürekkep ile el yazısı - Handwriting on tracing paper with ink
Doküman Sayısı
1
Kod
TEGPBYD002
Hak Sahibi
Erkal Güngören
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.