Tomur Atagök'ün Doçent ünvanını alırken çekilmiş fotoğrafı - Tomur Atagök's photo taken while taking the title of Associate Professor
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG1404001.jpg1.15 MBJPEG
ATAG1404002.jpg203.53 KBJPEG
Başlık
Tomur Atagök'ün Doçent ünvanını alırken çekilmiş fotoğrafı - Tomur Atagök's photo taken while taking the title of Associate Professor
Tanım
Soldan sağa; Bilinmiyor, Ergin İnan, Tomur Atagök, Mustafa Pilevneli, Adnan Çoker, Erol Eti
Yayın Tarihi
1984
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/191065
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG1404
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.