Devrim Erbil'in Tomur Atagök'e yolladığı toplantı daveti - Meeting invitation sent from Devrim Erbil to Tomur Atagök
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ATAG164001.jpg1.04 MBJPEG
Başlık
Devrim Erbil'in Tomur Atagök'e yolladığı toplantı daveti - Meeting invitation sent from Devrim Erbil to Tomur Atagök
Tanım
"Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi" hakkında - About "Contemporary Artists Istanbul Exhibition"
Yayın Tarihi
1980-06-10
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
Tomur Atagök
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/190956
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Fotoğraf -Photo
Doküman Sayısı
1
Kod
ATAG164
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Tomur Atagök
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.