1-10 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
TEGPSTGDOC002001.jpg.jpg
Yer Holding Turistik Yerleşim ve Ticaret Merkezi: Belgeler 2 - Yer Group Titreyengöl Tourist Settlement and Trade Center: Documents 2Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü - Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Tourism1987-12; 1988-01
TEGPSTGDOC003001.jpg.jpg
Yer Holding Turistik Yerleşim ve Ticaret Merkezi: Belgeler 3 - Yer Group Titreyengöl Tourist Settlement and Trade Center: Documents 3T.C. Başbakanlık Bakanlar Kurulu - T.R. Prime Ministry Council of Ministers1983-05-28; 1988-09-16
TEGPAYKD002001.jpg.jpg
Aytemiz İş Merkezi: Çizimler - Aytemiz Trade Center: DrawingsMimar - Architect: Erkal Güngören1989-03
TEGPAYKD004001.jpg.jpg
Aytemiz İş Merkezi: Wendy's Altıyol Avan Projesi - Aytemiz Trade Center: Wendy's Altıyol Design ProjectMimar - Architect: Erkal Güngören1988-08
TEGPAYKD005001.jpg.jpg
Aytemiz İş Merkezi: Wendy's Altıyol Çizimleri 1 - Aytemiz Trade Center: Wendy's Altıyol Drawings 1Mimar - Architect: Erkal Güngören1988-02-09
TEGPBIZD001.jpg.jpgBMC İzmir Bölge Servis Binası İlave Önerileri: Çizimler - BMC İzmir Regional Office Addition Proposals: DrawingsMimar - Architect: Erkal Güngören1984-09
TEGPBTD003001.jpg.jpg
Tanla Evi: İlave Kat Uygulama Projesi - Tanla House: Additional Floor Construction ProejctMimar - Architect: Erkal Güngören1984-12
TEGPAYBD003001.jpg.jpg
Wendy's Hamburger Restoranı: Uygulama Çizimleri - Wendy's Hamburger Restaurant: Construction DrawingsMimar - Architect: Erkal Güngören1989-04-06
TEGPBLSD001001.jpg.jpg
BİLSAK (Bilim Sanat Kültür Kurumu): Çizimler - BILSAK (Science Art Culture Institution): DrawingsMimar - Architect: Erkal Güngören1982-02
TEGPSTGDOC001001.jpg.jpg
Yer Holding Turistik Yerleşim ve Ticaret Merkezi: Belgeler 1 - Yer Group Titreyengöl Tourist Settlement and Trade Center: Documents 1-1988-04-05; 1989-01-19
1-10 / 29