1-10 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG570001.jpg.jpg
İstanbul Sergi Yürütme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un Avrupa Konseyi 18. Sanat Sergisi Başkanlığı'na gönderdiği mektup - Letter sent from Istanbul Exhibition Executive Committee President Prof. Dr. Nurhan Atasoy to the Presidency of the 18th Art Exhibition of the Council of EuropeProf. Dr. Nurhan Atasoy1983-01-10
ATAG567001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'ün İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü'ne Avrupa Konseyi Sergisi hakkında gönderdiği rapor -Report sent from Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Istanbul Painting and Sculpture Museum Directorate about Council of Europe Exhibition-1983-06-02
ATAG569001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'ün Avrupa Konseyi Sergisi hakkında raporu - Report from Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) about Council of Europe Exhibition-1983-05-27
ATAG566001.jpg.jpgAvrupa Konseyi Sergisi - Council of Europe Exhibition-1983
ATAG438.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi sergi listesi, 1984-85 - List of Istanbul Painting and Sculpture Museum's exhibitions, 1984-85-1984
ATAG395.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin eğitim programı - Education program of Istanbul Painting and Sculpture Museum-1982-07-28; 1982-09-10
ATAG223001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil'in TRT Müdürü Erol Kaner'e yolladığı mektup - Letter sent from the director of the Istanbul Painting and Sculpture Museum Devrim Erbil to director of TRT Erol Kaner-1980-03-20
ATAG382.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin hazırladığı tutanak - Official report prepared by Istanbul Painting and Sculpture Museum-1983-06-15
ATAG383.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin hazırladığı tutanak - Official report prepared by Istanbul Painting and Sculpture Museum-1983-06-13
ATAG338.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi ne zaman yanacak?Selçuk Erez1984-12-02
1-10 / 24

Discover

Issue Date