31-40 / 196
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG398.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdür yardımcısı Tomur Atagök'ün Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne yolladığı "Günümüz Sanatçıları 3. İstanbul açık hava sergisi" hakkında mektup - Letter sent from Tomur Atagök (associate director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to State Applied Art School about "Contemporary Artists 3rd İsanbul open air exhibition"-1982-06-04
ATAG399.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Prof. Özdemir Altan'ın İstanbul Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yolladığı mektup - Letter sent from Prof. Özdemir Altan (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to İstanbul Municipality Parks and Gardens Department-1982-06-09
ATAG396.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Belkıs Mutlu'nun Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Fine Arts Academy-1983-07-08
ATAG395.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin eğitim programı - Education program of Istanbul Painting and Sculpture Museum-1982-07-28; 1982-09-10
ATAG102001.jpg.jpgMilli Saraylar Müdürlüğü'nün Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğü'ne yolladığı Dolmabahçe Sarayı veliaht dairesinin, İstanbul Resim ve Heykel Müzesine devri ile ilgili mektup - Letter about hand over of the Veliaht Dairesi from Milli Saraylar Müd. to Istanbul Painting and Sculpture Museum-1981-12-10
ATAG223001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil'in TRT Müdürü Erol Kaner'e yolladığı mektup - Letter sent from the director of the Istanbul Painting and Sculpture Museum Devrim Erbil to director of TRT Erol Kaner-1980-03-20
ATAG053001.jpg.jpgTaşkışla'nın İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olarak alınması için gerekçeler - Reasons for use of Taşkışla as an Istanbul Painting and Sculpture Museum--
ATAG052.jpg.jpgDolmabahçe Sarayı'nda açılan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin tarihçesi - History of Istanbul Painting and Sculpture Museum--
ATAG390.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdür yardımcısı Tomur Atagök'ün Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök (Assistant director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to State Academy of Fine Arts-1982-06-08
ATAG392.jpg.jpgÇağdaş İngiliz Resimleri Sergisi'nin davetiyesi-1983-06-22
31-40 / 196