31-40 / 54
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG409.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil'in Devlet Malzeme Ofisi Müdürlüğü'ne yolladığı mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to State Supply Office-1982-05-07
ATAG287001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'ün Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'ne yolladığı seminer programı ile ilgili mektup - Letter sent from Tomur Atagök (Associate Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Istanbul Painting and Sculpture Museums Association regarding seminar programme-1982-06-04
ATAG290001.jpg.jpg
"Müzecilik ve Sorunları" seminer programı-1982-05-28; 1982-05-31
ATAG292001.jpg.jpg
Müzeciliğin tanımı, ilkeleri, kapsamı ve gelişimi - Definition, principles, coverage and development of museology-1982-05-28
ATAG291001.jpg.jpg
Müzeciliğin amaç ve görevleri ile ilgili rapor - Report about museology purpose and missions-1982-05-31
ATAG274001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü vekili Prof. Özdemir Altan'ın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Prof. Özdemir Altan (deputy director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to State Academy of Fine Arts (Istanbul)-1982-05-13
ATAG273001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne yolladığı itfaiye kursu ile ilgili mektup - Letter sent from Istanbul Painting and Sculpture Museum to the State Academy of Fine Arts (Istanbul) about fire service course-1982-05-06
ATAG272001.jpg.jpg
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne yollanan mektup - Letter sent from State Academy of Fine Arts, Istanbul to Istanbul Painting and Sculpture Museum-1982
ATAG271001.jpg.jpg
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Doç. Devrim Erbil'in İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Doç. Devrim Erbil (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to State Academy of Fine Arts, Istanbul-1982
ATAG278001.jpg.jpg
Akademi yönetim kurulu toplantı tutanağı - Academy director of boards proceedings-1982-04-29
31-40 / 54

Discover