1-10 / 17
  • 1
  • 2
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ATAG046001.jpg.jpgKültür İşleri Daire Başkanı Hilmi Yavuz'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'e yolladığı Modern Sanatlar Müzesi için Kültür Daire Başkanlığı'nın görevlendirilmesi ile ilgili mektup (1990) - Letter by Hilmi Yavuz (Head of Cultural Affairs) to the Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Nurettin Sözen, proposing the assignment of Modern Art Museum to the Directorate of Cultural Affairs-1990-08-01
ATAG048001.jpg.jpgİstanbul Çağdaş Sanat Müzesi için belirlenen arazi ve bina önerileri - Area and building suggestions for Istanbul Contemporary Art MuseumResim ve Heykel Müzeleri Derneği-
ATAG051001.jpg.jpgSanat eleştirmeni ve küratör Beral Madra ve Tomur Atagök'ün eski Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Titiz'e yolladığı mektup - Letter about to Contemporary Art Museum written by Tomur Atagök and Beral Madra (art critic and curator) to Tınaz Titiz (former Minister of Culture and Tourism)-1989-01-13
ATAG045001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Tomur Atagök'e yolladığı Modern Sanatlar Müzesi toplantı daveti (1990) - Modern Art Museum's meeting invitation sent from Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality) to Tomur Atagök (1990)-1990-04-18
ATAG043001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Modern Sanatlar Müzesi çalışma grubuna yazdığı teşekkür metni - Letter of thanks written by Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality) for the Modern Art Museum's working team--
ATAG050001.jpg.jpg
Bedri Baykam'ın kurulması planlanan İstanbul Modern Sanatlar Müzesi ile ilgili metni - Text by Bedri Baykam about Istanbul Modern Arts Museum intended to be foundedBedri Baykam-
ATAG041001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Tomur Atagök'e yolladığı teşekkür mektubu (1990) - Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Nurettin Sözen's letter of thanks to Tomur Atagök (1990)-1990
ATAG038001.jpg.jpgİstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen'in Tomur Atagök'e yolladığı Modern Sanatlar Müzesi toplantısının davetiyesi - Meeting invitation sent from Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Nurettin Sözen to Tomur Atagök-1991-06-21
ATAG042001.jpg.jpgKültür İşleri Daire Başkanı Hilmi Yavuz'un Tomur Atagök'e yolladığı ikinci çalışma grubu toplantısının daveti - Meeting invitation sent from Hilmi Yavuz (Head of Cultural Affairs) to Tomur Atagök-1990
ATAG037001.jpg.jpg
Modern Sanatlar Müzesi için yapılan toplantı notları (İstanbul, 1990) - Proceedings of the meeting made for Modern Art Museum (İstanbul, 1990)-1990
1-10 / 17
  • 1
  • 2

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi