1-20 / 87
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG1486001.jpg.jpg
İstanbul Modern Sanat Müzesi kullanım alanı programı (1991) - Use area program of the Istanbul Modern Art Museum (1991)-1991
ATAG1484001.jpg.jpg
İstanbul Modern Sanat Müzesi kullanım alanı programı (1991) - Use area program of the Istanbul Modern Art Museum (1991)-1991-02-14
ATAG1485001.jpg.jpg
Feshane için müze kullanım alanı programı - Museum use area program for Feshane-1991
ATAG1221001.jpg.jpg
Açılış Yolda, Heyecan DoruktaAyşe Safi1992-10
ATAG547001.jpg.jpg
Müze için birleşen 3 el...-1991-10
ATAG544001.jpg.jpg
1992 İstanbul Bienali'ne doğruVasıf Kortun1992
ATAG542.jpg.jpgFeshane'ye ödüllü kadın eli değecek-1992-01-27
ATAG541.jpg.jpgİstanbul'a çağdaş sanat müzesi-1991-10-05
ATAG540.jpg.jpgÇağdaş Sanat Müzesi'ni kurarkenBeral Madra1991-12-06
ATAG539.jpg.jpgÜçüncü bienal Feshane'yi bekliyorNalan Manyaslı1991-09-20
ATAG508.jpg.jpgAydın Gün'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Aydın Gün to İstanbul Municipality-1991-09-12
ATAG497001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Çağdaş Sanat Müzesi'nin kurulumu hakkında metin - Text about foundation of The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum--
ATAG012001.jpg.jpg
Çağdaş Sanat Müzesi için Feshane'de kalacak makinaların listesi - The list of machinery and equipment to be maintained for Contemporary Art Museum in Feshane-1988-10-06
ATAG011001.jpg.jpgNejat Eczacıbaşı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolladığı Tekstil Müzesi ile ilgili mesaj - Message sent from Nejat Eczacıbaşı to The Istanbul Metropolitan Municipality about Textile Museum--
ATAG010001.jpg.jpgNejat Eczacıbaşı'nın Sümerbank'a yolladığı Çağdaş Sanat Müzesi'nin oluşturulması ile ilgili mesaj (1991) - Message about foundation of Contemporary Art museum sent from Nejat Eczacıbaşı to Sümerbank-1991-07-01
ATAG009001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı arasında yapılan Feshane'nin devir protokolü - Hand-over protocol of the Feshane building, signed between Istanbul Foundation for Culture and Arts and The Istanbul Metropolitan Municipality-1991
ATAG008001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi hazırlıklarına dair notlar - Notes for The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum-1991-02-25
ATAG007001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi'nin açılması ve müzenin detayları hakkında notlar - Notes about the opening and details of The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum--
ATAG006001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi'nin kuruluş aşamasında yapılan toplantıdan notlar (Eczacıbaşı İnşaat, İstanbul, 1991) - Notes from the meetings for The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum's foundation phase (Eczacıbaşı İnşaat, Istanbul, 1991)-1991-02-19; 1991-02-21
ATAG005001.jpg.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in Tomur Atagök'e yolladığı Eczacıbaşı Müzesi'nin kuruluş çalışmalarıyla ilgili yapılacak toplantı çağrısı (1991) -Invitation to a meeting about Eczacıbaşı Museum's foundation phase sent from Nurettin Sözen (Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality) to Tomur Atagök-1991-03-27
1-20 / 87