1-20 / 60
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG1540001.jpg.jpg
Biz İşe Tersinden Başlıyoruz-1990-09
ATAG791001.jpg.jpg
Project Gazometre/Gazhane-0000
ATAG1110001.jpg.jpgİlk ulusal müzemiz sanal olacak!-1997-10-19
ATAG608001.jpg.jpg
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'ün Amerikan Basın ve Kültür Merkezi'nden Daniel McGaffie'ye yolladığı mektup - Letter from Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture) to Daniel McGaffie (Cultural Affairs Officer of American Press and Cultural Center)-0000
ATAG546.jpg.jpg"İstanbul'a ne yapılsa azdır"Dilek Girgin Can1991-08-01
ATAG538.jpg.jpg"Çağdaş Müzeler Kurulmalı"Özlem Süngü1991-02-15
ATAG302001.jpg.jpg
Müzenin yaşayan, çağdaş bir kurum olabilmesi için Akademiye bağımlı kılınmaması gerekirİpek Aksüğür1979-10-15
ATAG295001.jpg.jpgGalataport sil baştan...Ceren Çıplak2011-10-30
ATAG263001.jpg.jpg
İstanbul İnisiyatifi'nin Tomur Atagök'e yolladığı sempozyum daveti - Symposium invitation sent from Istanbul Initiative to Tomur Atagök-2014-06-24; 2014-06-26
ATAG262001.jpg.jpg
Cumhuriyetin 75. Yıl Dönümünde Müzeciliğimiz ve Geleceği sempozyumunun programı - Program of a symposium called Evaluating the present State of Turkish Museology for Future at the 75th Anniversary of Turkish Republic-1998-12-09
ATAG259001.jpg.jpg
Ufuk Esin'in Çiğdem Kağıtçıbaşı'na yolladığı Koç Üniversitesi Medeniyetleri Enstitüsü'nün kurulmasına yönelik rapor hakkında görüşler - Ufuk Esin's comments on the report about foundation of Koç University Institute of Anatolian Civilizations sent by Ufuk Esin to Çiğdem Kağıtçıbaşı-1998-06-30
ATAG258001.jpg.jpgÇiğdem Kağıtçıbaşı'nın Tomur Atagök'e yolladığı Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü ile ilgili toplantı daveti - Meeting invitation about Institute of Anatolian Civilizations sent from Çiğdem Kağıtçıbaşı to Tomur Atagök-1998-06-29
ATAG257001.jpg.jpg
Prof. Dr. Filiz Özer'in Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü öneri planı ile ilgili yorumları - Prof. Dr. Filiz Özer's comment on the proposed plan of The Institute for Anatolian Civilizations-1998-17-06
ATAG256001.jpg.jpg
Günsel Renda'nın Çiğdem Kağıtçıbaşı'na yolladığı Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü'nün kurulumu için öneri - Proposal for foundation of Koç University Institute for Anatolian Civilizations sent from Günsel Renda to Çiğdem Kağıtçıbaşı-1998-06-25
ATAG255001.jpg.jpg
Tomur Atagök'ün Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü'nün kurulumu için hazırladığı öneri - Tomur Atagök's proposal for foundation of Koç University Institute for Anatolian Civilizations-1998-06-18
ATAG995001.jpg.jpg
Nazan Ölçer'in İl Kültür Müdürlüğü Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği mektup - Letter from Nazan Ölçer to Provincial Cultural Directorate, General Directorate of Monuments and Museums-1995-02-10
ATAG994001.jpg.jpg
Türkiye Ekonomi ve Toplumsal Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderdiği mektup - Letter sent from Prof. Dr. İlhan Tekeli (Chairman of Turkey Economic and Social History Foundation) to President of the Republic Süleyman Demirel-1994-11-30
ATAG993001.jpg.jpg
Eski Darphane Binalarının ve Cibali Tütün Fabrikasının müzeye dönüştürülmesi hakkında - About the transformation of the old Darphane buildings and the Cibali Tobacco Factory to a museum-1995-02-20
ATAG992001.jpg.jpg
İstanbul Eski Darphane Binaları 1996 yılı yatırım programı teklif çalışmaları -1996 investment program proposal of Istanbul Old Darphane Buildings-1996
ATAG991001.jpg.jpg
T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Salih Yardımcı'nın Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne gönderdiği mektup - Letter from Salih Yardımcı (T.C. Prime Ministry Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade General Directorate of Mint and Imprint) to General Directorate of Antiquities and Museums Istanbul Directorate of Surveying and Monuments-1985-10-18; 1985-06-26
1-20 / 60
Browse