1-10 / 121
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG648001.jpg.jpg
Tomur Atagök'ün İnteraktif Türkiye Müzesi hakkında Dr. Ahmet Kamil Gören'e yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök to Dr. Ahmet Kamil Gören regarding Interactive Museum of Turkey-1997-07-24
ATAG925001.jpg.jpgModern Sanat Müzeleri, Modern Toplumların kimlik manifestosudurAli Esad Göksel2002-03-26
ATAG991001.jpg.jpg
T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Salih Yardımcı'nın Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne gönderdiği mektup - Letter from Salih Yardımcı (T.C. Prime Ministry Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade General Directorate of Mint and Imprint) to General Directorate of Antiquities and Museums Istanbul Directorate of Surveying and Monuments-1985-10-18; 1985-06-26
ATAG994001.jpg.jpg
Türkiye Ekonomi ve Toplumsal Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderdiği mektup - Letter sent from Prof. Dr. İlhan Tekeli (Chairman of Turkey Economic and Social History Foundation) to President of the Republic Süleyman Demirel-1994-11-30
ATAG995001.jpg.jpg
Nazan Ölçer'in İl Kültür Müdürlüğü Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği mektup - Letter from Nazan Ölçer to Provincial Cultural Directorate, General Directorate of Monuments and Museums-1995-02-10
ATAG993001.jpg.jpg
Eski Darphane Binalarının ve Cibali Tütün Fabrikasının müzeye dönüştürülmesi hakkında - About the transformation of the old Darphane buildings and the Cibali Tobacco Factory to a museum-1995-02-20
ATAG992001.jpg.jpg
İstanbul Eski Darphane Binaları 1996 yılı yatırım programı teklif çalışmaları -1996 investment program proposal of Istanbul Old Darphane Buildings-1996
ATAG636001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Los Angeles randevuları hakkında - About Tomur Atagök's schedule of appointments in Los Angeles-1981
ATAG796001.jpg.jpgMüze ile ilgili çalışma programı önerisi - Work plan proposal for the museumTomur Atagök0000
ATAG802001.jpg.jpgHava Müzesi'nin gerçekleştirilmesi için öneriler-1984-01-14
1-10 / 121

Discover

Issue Date