1-10 / 115
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG657001.jpg.jpgGuggenheim Müzesi Özel Programlar Müdürü Jan Adlmann'ın "Guggenheim Müzesi'nde Yeni Gelişmeler ve Uluslararası İlişkiler" konulu konferansın davetiyesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) - Invitation of Jan Adlmann's (Guggenheim Museum's Director of Special Programs) conference "New Developments and International Relations at the Guggenheim Museum" (Yıldız Technical University)-1992-12-04
ATAG659001.jpg.jpgGuggenheim Müzesi Özel Programlar Müdürü Jan Adlmann'nın Yıldız Teknik Üniversitesi programı - Jan Adlmann's (Guggenheim Museum's Director of Special Programs) Yıldız Technical University Program-1992-12-01; 1992-12-08
ATAG658001.jpg.jpg
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı Doç. Dr. Tomur Atagök'ün Aydın Gün'e yolladığı mektup - Letter from Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Department of Museology Doç. Dr. Tomur Atagök to Aydın Gün-1992-07-06
ATAG656001.jpg.jpgGuggenheim Müzesi Özel Programlar Müdürü Jan Adlmann'ın "Sanatın Desteklenmesi, Guggenheim Müzesi İlişkileri" konulu konferansın davetiyesi (Yıldız Teknik Üniversitesi)-1992-12-09
ATAG648001.jpg.jpg
Tomur Atagök'ün İnteraktif Türkiye Müzesi hakkında Dr. Ahmet Kamil Gören'e yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök to Dr. Ahmet Kamil Gören regarding Interactive Museum of Turkey-1997-07-24
ATAG994001.jpg.jpg
Türkiye Ekonomi ve Toplumsal Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gönderdiği mektup - Letter sent from Prof. Dr. İlhan Tekeli (Chairman of Turkey Economic and Social History Foundation) to President of the Republic Süleyman Demirel-1994-11-30
ATAG995001.jpg.jpg
Nazan Ölçer'in İl Kültür Müdürlüğü Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği mektup - Letter from Nazan Ölçer to Provincial Cultural Directorate, General Directorate of Monuments and Museums-1995-02-10
ATAG993001.jpg.jpg
Eski Darphane Binalarının ve Cibali Tütün Fabrikasının müzeye dönüştürülmesi hakkında - About the transformation of the old Darphane buildings and the Cibali Tobacco Factory to a museum-1995-02-20
ATAG992001.jpg.jpg
İstanbul Eski Darphane Binaları 1996 yılı yatırım programı teklif çalışmaları -1996 investment program proposal of Istanbul Old Darphane Buildings-1996
ATAG635001.jpg.jpgLos Angeles Çağdaş Sanat Müzesi Tesisler ve Operasyon Müdürü Randall O. Murphy'nin Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Randall O. Murphy (Facilities and Operations Manager of The Museum of Contemporary Art, Los Angeles) to Tomur Atagök-1992-01-10
1-10 / 115