1-10 / 15
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG646001.jpg.jpgABD Büyükelçisi James W. Spain'in Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter from American Ambassador James W. Spain to Tomur Atagök-1981-03-23
ATAG991001.jpg.jpg
T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Salih Yardımcı'nın Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne gönderdiği mektup - Letter from Salih Yardımcı (T.C. Prime Ministry Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade General Directorate of Mint and Imprint) to General Directorate of Antiquities and Museums Istanbul Directorate of Surveying and Monuments-1985-10-18; 1985-06-26
ATAG634001.jpg.jpgGoethe Enstitüsü'nden Britta Anwandter'ın Tomur Atagök'e mektubu - Britta Anwandter's letter to Tomur Atagök from the Goethe Institute-1988-12-16
ATAG632001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Prof.Dr. Hermann Auer'e gönderdiği mektup - Letter sent from Tomur Atagök to Prof. Dr. Hermann Auer-1988-11-23
ATAG636001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Los Angeles randevuları hakkında - About Tomur Atagök's schedule of appointments in Los Angeles-1981
ATAG802001.jpg.jpgHava Müzesi'nin gerçekleştirilmesi için öneriler-1984-01-14
ATAG824001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Sandy Gellis'e gönderdiği mektup - Letter from Tomur Atagök to Sandy Gellis-1981-04-03
ATAG793001.jpg.jpgYıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Süha Toner'in Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiği mektup - Letter from Rector of Yıldız Technical University Prof. Süha Toner to Ankara Ministry of Culture and Tourism-1988-02-08
ATAG794001.jpg.jpgTomur Atagök ve Beral Madra'nın Bakan Tınaz Titiz'e gönderdikleri mektup - Letter from Tomur Atagök and Beral Madra to Minister Tınaz Titiz-1989-01-13
ATAG002001.jpg.jpg
Feshane binası için 39 maddelik yap, işlet, devret şartnamesi - Build operate transfer agreement for the Feshane building-1988-11-24; 1988-11-16
1-10 / 15
  • 1
  • 2

Discover