1-10 / 114
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG652001.jpg.jpg
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'ün ABD Müze Hizmetleri Enstitüsü Eğitim Bölümü Müdürü Lee Kimche'e yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture) to Lee Kimche (Director of Museum Services Institute U.S. Department of Education)-1981-02-09
ATAG650001.jpg.jpgKültür Bakanlığı Danışmanı Lee Kimche'in İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'e yolladığı teşekkür mektubu - Letter of thanks sent from Lee Kimche (Cultural Affairs Consultant) to Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture)-1981-06-27
ATAG651001.jpg.jpgKültür Bakanlığı Danışmanı Lee Kimche'in İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Lee Kimche (Cultural Affairs Consultant) to Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture)-1984-01-11
ATAG646001.jpg.jpgABD Büyükelçisi James W. Spain'in Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter from American Ambassador James W. Spain to Tomur Atagök-1981-03-23
ATAG633001.jpg.jpgProf. Tomur Atagök ve Prof. Özdemir Altan'ın Germanisces Ulasal Müzesi'nden Frau Dr. Ursula Peter'a yolladığı teşekkür mektubu - Letter of thanks sent from Prof. Tomur Atagök and Prof. Özdemir Altan to Germanisches National Museum worker Frau Dr. Ursula Peters-1989-04-04
ATAG631001.jpg.jpg
Durham Üniveristesi'nden John D. Norton'un Tomur Atagök'e gönderdiği mektup - Letter from John D. Norton at University of Durham to Tomur Atagök-1983-05-07
ATAG634001.jpg.jpgGoethe Enstitüsü'nden Britta Anwandter'ın Tomur Atagök'e mektubu - Britta Anwandter's letter to Tomur Atagök from the Goethe Institute-1988-12-16
ATAG632001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Prof.Dr. Hermann Auer'e gönderdiği mektup - Letter sent from Tomur Atagök to Prof. Dr. Hermann Auer-1988-11-23
ATAG780001.jpg.jpgHacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koordinasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gülsen Canlı'nın Tomur Atagök'e gönderdiği mektup - Letter from Prof. Dr. Gülsen Canlı (Coordination Committee Chair of Hacettepe University Faculty of Fine Arts) to Tomur Atagök-1986-03-17
ATAG779001.jpg.jpgYıldız Teknik Üniversitesi Kültür Basın ve Dış İlişkiler Başkanı Tomur Atagök'ün Peter Sauerbaum'a gönderdiği mektup - Text from Tomur Atagök (Head of Culture and Press Division of Yıldız Technical University) to Peter Sauerbaum-1989-02-27
1-10 / 114

Discover