21-30 / 31
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG490.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nden Mimar Sinan Üniversitesi'ne yollanan mektup - Letter sent from Istanbul Painting and Sculpture Museum to Mimar Sinan University-1983-02-16
ATAG483.jpg.jpgProf. Bülent Özer'in Tomur Atagök'e yolladığı toplantı daveti - Meeting invitation sent from Prof. Bülent Özer to Tomur Atagök-1983-12-21
ATAG486.jpg.jpgBelkıs Mutlu'nun Tomur Atagök'e yolladığı uyarı mektubu - Warning letter sent from Belkıs Mutlu to Tomur Atagök-1983-05-26
ATAG289001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Belkıs Mutlu'nun 4. Sanat Bayramı kapsamında düzenlenen "Müzecilikte Sanat Yapıtlarının Korunması" semineri hakkında yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (Director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) regarding "Preservation of Artworks in Museum Studies" seminar, which was organized in the context of the 4th Art Festival-1983-10-20
ATAG284001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Belkıs Mutlu'nun Mimar Sinan Üniversitesi'ne yolladığı yeni müze binası ihtiyacı hakkında mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (the director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Mimar Sinan University regarding necessity of new museum building-1983-01-25
ATAG286001.jpg.jpg
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin toplantı tutanağı - Istanbul Painting and Sculpture Museum's proceedings-1983-08-26
ATAG281001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Belkıs Mutlu'nun müze onarımı hakkında Mimar Sinan Üniversitesi'ne yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Mimar Sinan University regarding restoration of the museum-1983-01-11
ATAG283001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Belkıs Mutlu'nun müzenin hidroforu hakkında İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'ne yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Istanbul Fire Department about the hydrophore in the museum-1983-01-12
ATAG282001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Belkıs Mutlu'nun İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'ne yolladığı mektup - Letter sent from Belkıs Mutlu (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Istanbul Fire Department-1983-01-12
ATAG317.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü Belkıs Mutlu'nun Liones Kulüplerine yolladığı teşekkür mektubu - Letter of thanks sent from Belkıs Mutlu (director of Istanbul Painting and Sculpture Museum) to Lioness Club-1983-03-04
21-30 / 31