1-10 / 229
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG652001.jpg.jpg
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'ün ABD Müze Hizmetleri Enstitüsü Eğitim Bölümü Müdürü Lee Kimche'e yolladığı mektup - Letter sent from Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture) to Lee Kimche (Director of Museum Services Institute U.S. Department of Education)-1981-02-09
ATAG658001.jpg.jpg
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı Doç. Dr. Tomur Atagök'ün Aydın Gün'e yolladığı mektup - Letter from Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Department of Museology Doç. Dr. Tomur Atagök to Aydın Gün-1992-07-06
ATAG650001.jpg.jpgKültür Bakanlığı Danışmanı Lee Kimche'in İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'e yolladığı teşekkür mektubu - Letter of thanks sent from Lee Kimche (Cultural Affairs Consultant) to Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture)-1981-06-27
ATAG651001.jpg.jpgKültür Bakanlığı Danışmanı Lee Kimche'in İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Lee Kimche (Cultural Affairs Consultant) to Tomur Atagök (Assistant Director of Istanbul Museum of Painting and Sculpture)-1984-01-11
ATAG646001.jpg.jpgABD Büyükelçisi James W. Spain'in Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter from American Ambassador James W. Spain to Tomur Atagök-1981-03-23
ATAG947001.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı Başkanı Tomur Atagök'ün İstanbul Sanat Müzesi Vakfı Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cano'ya gönderdiği mektup - Letter sent from Tomur Atagök (Head of Istanbul Art Museum Foundation) to Murat Cano (General Secretary and Board Member of Istanbul Art Museum Foundation)-2006-06-10
ATAG1191001.jpg.jpgDevlet Bakanı Orhan Eyüboğlu'nun Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Orhan Eyüboğlu (Minister of State) to Tomur Atagök-1974-05-22
ATAG633001.jpg.jpgProf. Tomur Atagök ve Prof. Özdemir Altan'ın Germanisces Ulasal Müzesi'nden Frau Dr. Ursula Peter'a yolladığı teşekkür mektubu - Letter of thanks sent from Prof. Tomur Atagök and Prof. Özdemir Altan to Germanisches National Museum worker Frau Dr. Ursula Peters-1989-04-04
ATAG635001.jpg.jpgLos Angeles Çağdaş Sanat Müzesi Tesisler ve Operasyon Müdürü Randall O. Murphy'nin Tomur Atagök'e yolladığı mektup - Letter sent from Randall O. Murphy (Facilities and Operations Manager of The Museum of Contemporary Art, Los Angeles) to Tomur Atagök-1992-01-10
ATAG630001.jpg.jpgTomur Atagök'e Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden Marc Grossman tarafından yazılan davetiye mektubu - Invitation letter to Tomur Atagök from the United States Embassy Marc Grossman-1991-03-19
1-10 / 229

Discover

Issue Date