1-10 / 338
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG240001.jpg.jpgİstanbul Sanat Müzesi Vakfı yönetim kurulu başkanı Tomur Atagök'ün Necmi Kavuşturan'a yolladığı kurulması planlanan Zorlu Holding Müzesi ile ilgili rapor - Report sent from Tomur Atagök (Istanbul Art Museum Foundation head of board of directors) to Necmi Kavuşturan about Zorlu Holding Museum intended to be founded-2004-01-10
ATAG1365001.jpg.jpgTomur Atagök, "Annemden Tamamlanmamış Notlar" (1995), "Kişisel Sergi" (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir), 2002 - Tomur Atagök, "Incomplete Notes From My Mother" (1995), "Solo Exhibition" (Anadolu University, Eskişehir", 2002Tomur Atagök2002
ATAG241001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Mustafa İlgün'e yolladığı kurulması planlanan Efes Pilsen Müzesi ile ilgili rapor - Report sent from Tomur Atagök to Mustafa İlgün about Efes Pilsen Museum intended to be founded-2004-01-10
ATAG235001.jpg.jpgTomur Atagök'ün Hisham Al Madhloum'a yolladığı 6. Uluslararası Sharjah Bienali ile ilgili mektup - Letter about 6th Sharjah International Art Biennial sent from Tomur Atagök to Hisham Al Madhloum-2002-11-16
ATAG234001.jpg.jpgHisham Al Madhloum'un Tomur Atagök'e yolladığı 6. Uluslararası Sharjah Bienali davet mektubu - 6th Sharjah International Art Biennial invitation letter sent from Hisham Al Madhloum to Tomur Atagök-2002-09-11
ATAG233001.jpg.jpg4. Uluslararası Öğrenci Trienali proje raporu - Report of the 4th International Student Triennial-2005
ATAG1502001.jpg.jpg"Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" , Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - "ModernTurk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stablesof the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1500001.jpg.jpgTomur Atagök ve Susan Platt (soldan sağa), "Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" sergisinde, Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001- Tomur Atagök and Susan Platt (left to right) at the "ModernTurk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century" exhibition, Royal Stablesof the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1501001.jpg.jpg"Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" , Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - "ModernTurk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stablesof the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001Özdemir Altan2001
ATAG1499001.jpg.jpgAlpay Pasinli (Arkeoloji Müzesi Müdürü), "Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" açılışında, Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - Alpay Pasinli (Director of the Archeology Museum) at the opening of "Modern Turk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stables of the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
1-10 / 338