1-10 / 338
PreviewTitleCreatorIssue Date
ATAG1365001.jpg.jpgTomur Atagök, "Annemden Tamamlanmamış Notlar" (1995), "Kişisel Sergi" (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir), 2002 - Tomur Atagök, "Incomplete Notes From My Mother" (1995), "Solo Exhibition" (Anadolu University, Eskişehir", 2002Tomur Atagök2002
ATAG1502001.jpg.jpg"Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" , Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - "ModernTurk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stablesof the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1500001.jpg.jpgTomur Atagök ve Susan Platt (soldan sağa), "Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" sergisinde, Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001- Tomur Atagök and Susan Platt (left to right) at the "ModernTurk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century" exhibition, Royal Stablesof the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1501001.jpg.jpg"Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" , Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - "ModernTurk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stablesof the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001Özdemir Altan2001
ATAG1499001.jpg.jpgAlpay Pasinli (Arkeoloji Müzesi Müdürü), "Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" açılışında, Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - Alpay Pasinli (Director of the Archeology Museum) at the opening of "Modern Turk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stables of the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1504001.jpg.jpg"Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" sergisi açılışı , Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - "Modern Turk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century" exhibition opening, Royal Stables of the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1503001.jpg.jpg"Modern Türk: 20. Yüzyılın Ortasından Günümüze Türk Sanatı" , Topkapı Müzesi Has Ahırlar (İstanbul), 2001 - "Modern Turk: Turkish Art in the Second Half of the 20th Century", Royal Stables of the Topkapı Palace Museum (İstanbul), 2001-2001
ATAG1505001.jpg.jpg"1. İstanbul Kadın Bienali", Tüyap (İstanbul), 2001 - "1st İstanbul Biennial of Women", Tüyap (İstanbul), 2001-2001-03-29
ATAG1506001.jpg.jpg"1. İstanbul Kadın Bienali", Tüyap (İstanbul), 2001 - "1st İstanbul Biennial of Women", Tüyap (İstanbul), 2001-2001-03-29
ATAG1416001.jpg.jpg"B-eşleme", Galeri Binyıl (İstanbul), 2004 - "B-eşleme", Galeri Binyıl (İstanbul), 2004Sanatçılar - Artists: Tomur Atagök, Bedri Baykam, Server Demirtaş, İsmet Doğan, Yusuf Taktak2004-11-27; 2004-11-04
1-10 / 338