21-30 / 231
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANBDOC047.jpg.jpgİstanbul Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Müdürü Ziya Başer tarafından Beyoğlu 1. Mıntıka Tapu Sicil Muhafızlığı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Real Estate and Expropriation Ziya Başer to Beyoğlu 1st District Land RegistryZiya Başer1953-02-11
AHANBDOC046.jpg.jpgİstanbul Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Müdürü Ziya Başer tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Real Estate and Expropriation Ziya Başer to Directorate of Legal AffairsZiya Başer-
AHANBDOC045.jpg.jpgİçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petitions sent from Minister of Interior to İstanbul Governor and Mayoralty-1949-11-18
AHANBDOC089.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Hasan Ferid Perker tarafından Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Legal Affairs Hasan Ferid Perker to Directorate of AccountingHasan Ferid Perker1949-12-29
AHANBDOC094001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi İstimlak Müdürü Kâzım Kuyaş tarafından Riyaset Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Expropriation Kâzım Kuyaş to Mayoralty High OfficeKâzım Kuyaş1950-01-19; 1950-01-26
AHANBDOC096.jpg.jpgİstanbul Vali ve Belediye Başkanı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent from İstanbul Governor and Mayor to Turkish Republic General Directorate of Pension Fund-1953-01-12
AHANBDOC088001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent from İstanbul Municipality Directorate of Accounting to Directorate of Legal Affairs-1949-12-27
AHANBDOC095001.jpg.jpg
İstanbul Genel Meclisi'nin 34/950 sayılı, 28.06.1950 tarihli kararı - Decision No. 34/950 dated 28.06.1950 of the General Assembly of İstanbul-1950-06-28
AHANBDOC091.jpg.jpg
İstanbul Genel Meclisi'nin 366/948 sayılı, 26.01.1950 tarihli kararı - Decision No. 366/948 dated 26.01.1950 of the General Assembly of İstanbul-1950-01-26
AHANBDOC090001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından İstanbul Belediyesi Yüksek Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petition sent from İstanbul Municipality Directorate of Accounting to İstanbul Municipality High Office-1950-02-01
21-30 / 231

Discover

Issue Date