1-10 / 247
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
AFDIVRE007001.jpg.jpgAbed ve Ömer Abed hanların 1939-1954 yıllarındaki gelir-giderlerini gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes and expenses of Abed and Ömer Abed Inns' dated to the years between 1939 and 1954-1939-01-01; 1954-12-31
AFDIVRE012000.jpg.jpgÖmer Abed Han ve Abed Han kira bedellerini ve kiracılarını gösteren kayıt defteri - Register of Ömer Abed and Abed Inns' tenants and their rents-1959-01-01; 1977-01-01
AFDIVRE010001.jpg.jpgÖmer Abed Han’ın 1940 ve 1961 yılları varidatını (gelir) gösteren kayıt defteri - Register of Ömer Abed Inn's incomes dated to the years between 1940 and 1961-1940; 1961
AFDIVRE009000.jpg.jpgÖmer Abed Han'daki kiracıları, kira bedellerini ve taksitleri gösteren kayıt defteri - Register showing Omer Inn's tenants, their hires and payments-1934; 1939
AFDIVRE006000.jpg.jpgDepo: Abed ve Ömer Abed hanların 1952-1954 yıllarındaki gelir-gider ve hesaplarını gösteren kayıt defteri - Storage: Register showing the incomes and expenses and accounts of Abed and Ömer Abed Inns' dated to the years between 1952 and 1954-1952-01-01; 1954-12-31
AFDIVRE008A000.jpg.jpgAbed ve Ömer Abed hanlardaki kiracıların varidat, masraf (gelir-gider), vakıf icaresi, tanzifat ve veraset vergilerini gösteren kayıt defteri - Register showing the incomes, expenses, rent for foundation, cleaning works and inheritance taxes of Abed and Ömer Abed Inns' tenants-1931; 1955
AFDIVRE013000.jpg.jpgÖmer Abed Han'a giriş çıkışları gösteren İstanbul Polis Müdüriyeti Galata Merkez Memurluğu damgalı 1927 tarihli kayıt defteri - Register showing entry and exit to Ömer Abed Inn, dated to 1927, stamped İstanbul Police Station Galata Police Department-1927
AFDIVRE011001.jpg.jpgÖmer Abed Han'ın zimmet ve matlup defteri - Register of Ömer Abed Inn's debt and lien-1927; 1931
AHANBDOC129001.jpg.jpgMüteahhit Fethi Doğançay tarafından İstanbul Vali ve Belediye Reisliği'ne gönderilen dilekçe ile Emlak ve İstimlak Müdürü Fahri Paksoy'un bu yazıya cevabı - Petition sent by contractor Fethi Doğançay to İstanbul Governor and Mayoralty and response to this petition by Director of Real Estate and Expropriation Fahri PaksoyFethi Doğançay, Fahri Paksoy1955-12-05; 1955-12-07
AHANBDOC131.jpg.jpgİstanbul Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Fahri Paksoy tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Real Estate and Expropriation Fahri Paksoy to Director of Legal AffairsFahri Paksoy1956-02-27
1-10 / 247

Keşfet