1-20 / 31
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSB031.jpg.jpgTamarin mühsil ilacının prospektüsü - Prospectus of Tamarin purgative drug--
TMSSB030000.jpg.jpg
"Fen Hülasaları", 1322 tarihliN. Ekrem1907; 1908
TMSSB029000.jpg.jpg
"Dibaçe-i aşkımdan", 1319 tarihliN. Ekrem1903; 1904
TMSSB028001.jpg.jpg
"1945 Genel nüfus sayımı: Sayım ve denetleme memurlarının görevleri hakkında yönetmelik"Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü - General Directorate of Statistics of Prime Ministry; General Directorate of Population Affairs of Ministry of Interior1945-05-22
TMSSB027001.jpg.jpg
"Halk için hava hücumlarına karşı korunma çareleri"-1937
TMSSB026000.jpg.jpg
"Teshîl ve tesri' hesap cetvelleri", 1325 tarihliAli Rıza1909; 1910
TMSSB025000.jpg.jpg
"Nevsal-i Afiyet, Salname-i Tıbbî, dördüncü kitap"ın sayfaları, 1322 tarihliDoktor Besim Ömer1906; 1907
TMSSB024001.jpg.jpg
"Sarf-ı Osmânî", 1307 tarihliSelim Sabit1891; 1892
TMSSB023000.jpg.jpg
"Vilayet ve liva merkezlerinde tutulan bütçe kuyûdunun tadîline dair tarifname"-1913; 1914
TMSSB022000.jpg.jpg
"Hazine-i Muharrirât", 1313 tarihliİkinci Daire-i Belediye Mal Memuru Mehmed Cemaleddin - Mehmed Celaleddin, who was officer of Second City Hall of Municipality1897; 1898
TMSSB021.jpg.jpgA. C. Lawrence Leather Şirketi'nin tanıtım zarfı - An advertisement envelope of A. C. Lawrence Leather Company--
TMSSB019.jpg.jpg"Guttaplast" marka yara bandının zarfı - An envelope of "Guttaplast" band-aid brand--
TMSSB020.jpg.jpg"Soennecken" kalem markasının tanıtım kartı - Card of "Soennecken" pen brand--
TMSSB018001.jpg.jpg
"İlm-i Nebâtât", 1320 tarihliHüseyin Remzi1904; 1905
TMSSB017.jpg.jpg
"Gayr-i Kabil İhtirak Boya" başlıklı ve "Mühendis Richard Weibel" antetli broşür - Brochure which titled "Gayr-i Kabil İhtirak Boya" with letterhead "Mühendis Richard Weibel"--
TMSSB016.jpg.jpg
Burkhard Gantenbein ve Ş.sı (Şurekası) tarafından Elektrofrequenz Fritz Schwarzer firmasının Türkiye mümessili olan bir doktora gönderilen yazı - A paper sent from Burkhard Gantenbein and Partners to a doctor, who was a representative of Elektrofrequenz Fritz Schwarzer Company's Turkey Branch-1952-08
TMSSB014.jpg.jpg
Celotex'in inşaatlarda kullanımına dair kılavuz - Instructions for use of Celotex on constructionA. Mangassarian, Vahram Elagözyan-
TMSSB015.jpg.jpg
Celotex'in inşaatlarda kullanımına dair broşür - Brochure for the use of Celotex on construction--
TMSSB011.jpg.jpg
Denizbank Akay Vapurları 1938 yılı yaz tarifesi - Denizbank Akay Ferries' summer schedule in 1938-1938
TMSSB012.jpg.jpgŞirket-i Hayriye 1939 yılı sonbahar tarifesi - Şirket-i Hayriye's autumn schedule in 1939-1939
1-20 / 31