1-10 / 208
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSD059.jpg.jpg
Mehmet Ali Bey'in Halil Refet Paşa Konağı ile Kağıthane Caddesi üzerindeki eski 15. Mektep Binası'nın durumu hakkında Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği çizim ve açıklamalar - Drawings and explanations of the former 15th School Building and Halil Refet Paşa Mansion on Kağıthane Street sent to Architect Şemseddin Beyefendi from Mehmet Ali Bey--
TMSSD054.jpg.jpg
Yıldız Sarayı çevresinin krokisi - Sketch of the area around Yıldız Palace--
TMSSD058.jpg.jpgYemek masası çizimleri (Ölçek 1:20) - Drawings of a dining table--
TMSSD060.jpg.jpgÜsküdar-Şile civarında bir tarlanın sınırlarını gösteren çizim (Ölçek 1:1000) - Drawing showing the boundaries of a field around Üsküdar-Şile (Scale 1:1000)--
TMSSD061.jpg.jpgBüyük Otel ve gazinonun gösterildiği bir eş yükselti haritası (Ölçek 1:10000) - A contour map showing the Grand Hotel and the casino (Scale 1:10000)--
TMSSD057.jpg.jpgTaş duvar üzerine bahçe korkuluğu çizimi (Ölçek 1:20) - Drawing of a garden balustrade on a stone wall (Scale 1:20)--
TMSSD055.jpg.jpgÇeşitli çizim ve hesaplamalar - Various drawings and calculations--
TMSSD056.jpg.jpg
Yapı eskizleri - Building sketches--
TMSSD163.jpg.jpgKır Sokak'ta bulunan iki katlı bir konutun vaziyet planı, kat planları, taşıyıcı sistem kesiti ve ön görünüşü (Mikyas 1:100 ve 1:1000) - Site plan, floor plans, system section and front elevation of a two-storey dwelling on Kır Street (Scale 1:100 and 1:1000)--
1-10 / 208